Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Βλαστοκύτταρα κατά νόσου των οφθαλμών άρθρο στο Βήμα 16-3-2007

Ελπίδες σε άτομα με μια σπάνια γενετική νόσο των οφθαλμών- την ανιριδία, που σημαίνει ότι το άτομο δεν έχει ίριδα στο μάτι- δίνει νέα πρωτοποριακή θεραπεία με βάση τα βλαστικά κύτταρα που αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο Βασίλισσα Βικτωρία στη Βρετανία. Ειδικοί του νοσοκομείου εφήρμοσαν για πρώτη φορά παγκοσμίως τη θεραπεία σε τέσσερις ασθενείς με ανιριδία μεταμοσχεύοντας στους οφθαλμούς τους κύτταρα τα οποία αρχικώς ελήφθησαν από νεκρούς δότες και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο. Τα βλαστικά κύτταρα προκάλεσαν την παραγωγή νέων κυττάρων στους οφθαλμούς των ασθενών βελτιώνοντας την όρασή τους. Το νέο επίτευγμα δίνει ελπίδα όμως εκτός από τους ασθενείς με τη σπάνια ασθένεια και για μελλοντική δημιουργία ολόκληρων οργάνων, όπως ήπαρ ή καρδιά, στο εργαστήριο.Ξέρεις κάποιον με ανιριδια ? Επικοινώνησε!

Η ανιριδία είναι μια πολύ σπάνια πάθηση του ματιού.
Χαρακτηριστικό της είναι η απουσία της ίριδος από το μάτι.
Αν έχετε κάποιον γνωστό με ανιριδία, θα μας ενδιέφερε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του mail  aniridiagr@gmail.com . Η ανταλλαγή απόψεων , εμπειριών αλλά και ειδικευόμενων γιατρών (αν μπορούν να υπάρκουν τέτοιοι) είναη σημαντική.
Η ανιριδία είναι μια δύσκολη πάθηση και χρειαζόμαστε όσες πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε.

ευχαριστώ.